AIRBNB

De verhuur van uw woning(en) loopt prima maar de rompslomp eromheen kunt u missen als kiespijn. Daar helpen wij u mee! 


We hebben speciale beheersdiensten opgesteld voor onze Airbnb verhuurders, o.a.:

- Sleutels afgeven / ophalen

- Bereikbaar zijn voor eventuele vragen/klachten

- 24-uurs dienst beschikbaar

- Eindinspectie uitvoeren

- (Eind) Schoonmaak 


Wilt u alles uit handen geven of slechts een gedeelte? Alles is mogelijk.

Graag bespreken we de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek.

Klik hier voor het contactformulier.


TIPS

Wilt u ook uw woning gaan verhuren of doet u dat al? 

"Verhuren is makkelijk, je hoeft je nergens druk om te maken", zegt Airbnb.

Maar klopt dat ook? Hieronder volgen enkele tips:


Heeft u een huurwoning?
Het verhuren van een huurwoning via Airbnb is officieel onderverhuur en dat is op basis van het Burgelijk Wetboek verboden. De eigenaar van het pand - bijvoorbeeld een corporatie - mag hiervan afwijken, maar moet daar dan dus wel expliciet toestemming voor geven.


Heeft u een koopwoning en zit u in een Vereniging van Eigenaren?
U mag niet afwijken van de bestemming van uw gekochte pand. Is de bestemming woning en wilt u via Airbnb gaan verhuren? Dan is het in feite commercieel gebruik en daar moet u toestemming voor ontvangen van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

De VvE kan deze toestemming weigeren. Echter zijn de regels duidelijk en helder omschreven in het reglement. 

Verhuurt u toch, zonder toestemming? Dan kan de VvE u een boete opleggen of kan een rechter u de toegang tot uw woonruimte ontzeggen.

Tevens dienen uw huurders in te stemmen met de reglementen van de VvE, dat wil zeggen dat de huurders een verklaring moeten tekenen.


Heeft u een woning met een hypotheek?
Dan mag u zonder schriftelijk toestemming van de bank uw woning niet onderverhuren. Echter geldt deze regel vooral voor verhuur voor langere tijd. Bij Airbnb gaat het natuurlijk vaak om een korter tijdsbestek, maar dat verschil staat vaak niet in de voorwaarden vermeld. Toch kan de bank de lening opeisen na langdurige onderverhuur zonder toestemming. 

Inkomsten
De huur die u ontvangt, moet u opgeven bij de Belastingdienst. De kosten mag u nog wel in mindering brengen op de huuropbrengst. Van het saldo dat overblijft moet u 70 procent opgeven. In sommige gevallen bent u ook BTW verschuldigd, en moeten de gasten lokale toeristenbelasting betalen. Dat verschilt per gemeente en is niet in alle gevallen even duidelijk.

Ook een speciale verzekering is het overwegen waard. In sommige gevallen kan het namelijk zo zijn dat de verzekering het niet dekt als uw huis afbrandt terwijl er een Airbnb-gast logeert. 


​Bronvermelding: NRC Handelsblad